Op pensioen, wat nu?

1 op 1 begeleiding: 

Levensverhalenlab - Pensioenbegeleiding

Haal meer uit je levensverhaal

Als je levensverhalen van mensen hoort, sta je soms stomverbaasd over hoe ze erin geslaagd zijn om te zijn wie ze nu zijn. Ze hebben allerlei moeilijke dingen meegemaakt, die ze op hun eigen manier opgepakt en vaak ook opgelost hebben. Ze hebben hun kracht ingezet om over zware momenten of ervaringen heen te komen.


Vaak is er, door de drive die mensen in hun leven hebben, weinig tijd om hierbij stil te staan. Pas als er zich weer een nieuwe situatie voordoet, zoals het overlijden van een partner of het leven (opnieuw) vorm geven na pensionering, kan het zijn dat al die (soms onverwerkte) gebeurtenissen weer de kop opsteken.


Om je leven weer helemaal op de rails te krijgen, kan het nuttig zijn om je levensverhaal te vertellen of op te schrijven. Je bent dan aan het 'herbeleven' en je ziet ook waar de 'power', de 'competenties' zitten die je als persoon hebt ingezet. Iemand die je vertrouwt kan je daarbij helpen, omdat een buitenstaander soms meer de patronen ziet die in de verhalen naar voor komen en de rode draad doorheen je levensverhaal kan helpen ontdekken.


Bijvoorbeeld: je hebt zowel in je jeugdjaren, in je relatie als in je werk moeten strijden om 'gezien' te worden. Je bent er elke keer in geslaagd om, op je eigen manier, een plekje te veroveren. Je bewust worden van die sterkte, die competenties kan helpen om een nieuwe, moeilijke situatie, op te pakken.


Je bent zelf de auteur van je eigen verhaal. Jij beslist hoe het gebeurt, of het chronologisch verteld wordt dan wel opgebouwd wordt rond thema's. Als je ervoor kiest om bijvoorbeeld de gesprekken op te nemen en je kunt zelf de tapes uitwerken, dan heb je ook de tijd om na te denken over wat je vertelde en om eventueel dingen te corrigeren. Jij beslist ook wat er met de verhalen gebeurt. Wil je ze bundelen in een boek? Wil je  ze (of delen ervan) aan je kinderen of je kleinkinderen laten lezen? Vele opties zijn mogelijk.


In levensverhaalinterviews proberen we samen met de geïnterviewden het verhaal over hun leven te construeren.


We maken daarbij ten eerste gebruik van het levensverhaalinterview van Dan McAdams (1993). Daarbij wordt stilgestaan bij de volgende items:

* het leven als een boek

* belangrijke scènes in het leven, zoals: hoogtepunten, dieptepunten en keerpunten

* belangrijke personen en de toekomst

* stress en moeilijke perioden

* algemene waarden en levensthema's


Ook wordt gebruik gemaakt van de principes van de rizomatische benadering waarbij 'ruimtes' in het leven een kapitale rol spelen.


Ook interesse om je levensverhaal op te (laten) schrijven? Je kan je daarbij laten ondersteunen door mij.

Wil je ondersteuning om (delen) van je levensverhaal creatief naar boven te brengen?


In het academiejaar 2018-2019 volgde ik de opleiding 'Creatieve werkvormen inzetten bij hulpvragen', bij Balans in Gent. Ik heb mijn getuigschriften hiervan op zak.


In 2014 volgde ik daarnaast ook de deskundigheidstraining 'Werken met levensverhalen' bij de legendarische J. Franssen (Roermond).Op pensioen, wat nu?


Ook bijna 60 of reeds de 60 gepasseerd? Ook zin om even stil te staan bij hoe je leven was en is en welke richting je nu wenst uit te gaan? Je bent niet alleen!  Heb je ook zin om een duik te nemen in jouw unieke zelf en wil je daar enige begeleiding bij? 


Hieronder vind je bij wijze van voorbeeld een driedaagse begeleiding van een dame die zopas 60 is geworden:


Voorbeeld van individuele begeleiding,

verspreid over drie dagen

Dag 1

 • Verwelkoming & bodyscan

 • Ijsbrekers rond jouw voor- en familienaam, bos sleutels, juwelen, de verschillende voordeuren waar je gewoond hebt...

 • De belangrijkste mensen in jouw leven

 • Jouw levenskwaliteit geïnspireerd op WHOQOLBREF

 • Jouw waarden ahv een waardenvragenlijst

 • Jouw volhardingsprofiel ahv een volhardingsvragenlijst

 • Jouw zelfportret ahv elementen uit natuur of andere materialen

 • Oefening op het Joharivenster

 • Oefening rond Het Zelf, de delen van het Zelf en het getransformeerde Zelf

 • Oefening rond dankbaarheid 

 • Afsluiting en nabespreking

Dag 2

 • Verwelkoming & ademhalingsoefening

 • Wat is blijven hangen?

 • Oefening rond levenstevredenheid - nabespreking

 • Oefening op de basisemoties: blij, bedroefd, boos en bang - nabespreking

 • Oefening rond moeilijke momenten in jouw leven: het verhaal van de 3 bomen; maken van een pijndoos - nabespreking

 • Oefening op hoe ik wil herinnerd worden: de handpalmoefening - nabespreking

 • Afronden met 'energiegevers' in jouw leven

 • Afsluiting en nabespreking

Dag 3

 • Verwelkoming & muzikale omlijsting

 • Wat is blijven hangen?

 • We zijn het verleden:
  • oefening 1: zicht krijgen op onze maskers en onze omgangsstrategieën
  • oefening 2: ademhalingsoefening

 • We zijn het heden:
  • oefening 1: zicht krijgen op onze tijdsbesteding dmv vragenlijst
  • oefening 2: klanken, geuren en beelden tenvolle in ons opnemen

 • We zijn de toekomst:
  • oefening 1: lege bladzijden in ons leven vullen en toekomstplannen maken.
  • oefening 2: we trekken de natuur in

 • Afsluiting en nabespreking


Copyright © 2020